Forpagtning af Caféen i svømmehallen

Hørsholm Kommune ønsker, at bortforpagte Caféen i Hørsholm Svømmehal, Stadionalle 11, 2960 Rungsted Kyst, med virkning fra den 1. november 2017, eventuelt tidligere.

Hørsholm Svømmehal indgår som en del af Idrætsparken i Hørsholm.

 

Med henblik på at betjene gæster i Hørsholm Svømmehal ønsker Hørsholm Kommune, at bortforpagte Cafévirksomheden. Forpagteren skal i forpagtningsperioden drive almindelig Cafédrift med det formål, at betjene gæsterne bedst muligt. Forpagteren skal tilbyde et sundt og varieret sortiment som appellerer til motion, bevægelse og en sund livsstil. Caféens priser og sortiment skal svare til Caféer af tilsvarende karakter.

Forpagteren skal holde åbent således, at det så vidt muligt svarer til Svømmehallens åbningstider.

Forpagter skal have beværterbevilling med ret til udskænkning af spiritus og forpagter er ligeledes forpligtet til at tegne erhvervstabsforsikring

 

Forpagteren betaler en årlig forpagtningsafgift til Hørsholm Kommune. Afgiften betales forud med en fjerdedel hver kvartal, første gang ved overtagelsen. Ved indgåelse af forpagtningsaftalen betales ligeledes et depositum svarende til halvdelen af den årlige forpagtningsafgift.

Hørsholm Kommune ønsker at forpagtningsaftalen løber i 4 (fire) år.

 

Forpagter må tåle at der er eller kan blive etableret permanent konkurrerende virksomheder på kommunens ejendom, og forpagter er bekendt med, at der i dag drives kebabvirksomhed på arealet.

 

Interesserede bedes sende referenceliste for lignende opgaver samt beskrivelse at koncept for Cafédrift, herunder sortiment og priser m.m. til mailadresse: hero@horsholm.dk - Att. Centerchef Henrik Duus Rosengreen, Center for Kultur og Fritid, Hørsholm Kommune, med sidste frist for aflevering fredag den 18. august, kl. 10.00.

 

Vurdering og efterfølgende beslutning om hvem der bliver den kommende forpagter træffes af Center for Kultur og Fritid umiddelbart efter fristens udløb.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved at rette henvendelse til Henrik Duus Rosengreen, Center for Kultur og Fritid, tlf. 2114 5271.