Oplysninger om reservation og betaling:

Ved reservation betales et grundgebyr på kr. 200,00, som ikke refunderes ved udeblivelse. Alle deltagere betaler indgang.
Det er tilladt for to deltagere at opholde sig i Svømmehallen uden at være omklædt (bare tæer).

Svømmehallens medarbejdere sørger for opstilling af borde, stole og dannebrogsflag. Du medbringer selv boller, lagkage, mv. i nødvendigt brudsikkert service.

For reservation sendes en mail til ipa-post@horsholm.dk med følgende oplysninger: Dit navn, tlf. nr., dato og tidspunkt for fødselsdagens afholdelse, navn og alder på fødselaren samt antal børn/voksne. Samtidig betales grundgebyr på MobilePay nr. 709277. Bemærk at reservationen først er endelig ved modtagelse af returmail og betaling af grundgebyr.

Betaling for indgang/bånd kan med fordel ske før fødselsdagen på MobilePay nr. 709277. Det er også muligt at betale i billetlugens åbningstid,  tirsdag: 15.00-17.00 og torsdag 7.00–9.00. Herefter vil armbånd ligge klar ved ankomst.

Hallernes spisested kan levere mad/kage, enten i svømmehallen eller i cafeområdet, kontakt Rune på mail Rune@sandwich.dk.